Energioptimering &

energieffektivisering

fastighet  |  industri  |  bostadsrättsföreningar

Vem vill inte förbättra energiprestandan i sin fastighet?
ENERGIOPTIMERING ELLER ENERGIEFFEKTIVISERING INNEBÄR SÄNKT ENERGIFÖRBRUKNING OCH FÖRBÄTTRAD DRIFTEKONOMI.

dET INNEBÄR OCKSÅ FÖRBÄTTRAD KOMFORT (NÖJDARE HYRESGÄSTER), BÄTTRE UTNYTTJANDE AV RESURSER, INTE BARA SETT TILL ENERGIFÖRBRUKNING UTAN OCKSÅ SETT TILL LIVSLÄNGD PÅ ANLÄGGNINGEN.

De flesta fastigheter förbrukar idag mycket mer energi än vad de behöver göra och en insats på detta område återbetalar sig ofta mycket snabbt både sett till ekonomi och hållbarhet.

Vi kartlägger vart energin tar vägen, hur den kan tas till vara på bästa sätt och med det förbättra energiprestandan.

I första hand tittar vi på hur fastighetens Värme-, Kyla- och Ventilationssystem (HVAC) arbetar, fungerar och är dimensionerade, dels individuellt men också hur de arbetar tillsammans. Vi identifierar kritiska punkter i systemet och föreslår konkreta förslag på förbättringar.

Efter genomgång sätter vi oss ner tillsammans med er, gärna över en kaffe, och går igenom vad vi kommit fram till. Baserat på förutsättningarna i er fastighet, för er verksamhet och era befintliga system så tar vi fram åtgärdsförslag där vi även väger in eventuella övriga faktorer såsom miljömål och såklart budget.

ENERGIOPTIMERING INNEBÄR

Minskad energiförbrukning

Förbättrad driftekonomi

Förlängd livslängd på befintlig eller ny anläggning

Förbättrad komfort med nöjdare hyresgäster

Förhöjt fastighetsvärde

Förbättrad prestanda

ENERGIOPTIMERING

Har du frågor och tankar kring energioptimering och vad vi kan göra ihop?

På Hagmans älskar vi Energioptimering, inte bara för att vi gör miljön en tjänst, eller minskar våra kunders driftkostnader utan även av den enkla anledningen att vi här verkligen får visa bredden av vad vi kan. Här kommer alla våra samlade erfarenheter från kyla, värme och ventilation till sin rätt, på en gång, och klassisk kunskap vägs och varvas med den absolut senaste tekniken. Vi tar kort sagt fram den bästa lösningen för dig, både funktions och kostnadsmässigt.

För optimal prestanda kräver energioptimering även mer eller mindre styrning och programmering.

När det kommer till avancerad fastighetsautomation så finns även denna kompetens inom nära räckhåll genom vårt systerbolag Hagmans Styr & Fastighetsautomation som vi ofta jobbar parallellt med vid energioptimeringsuppdrag.

 Hör av dig till oss så återkommer vi!

44296938_10155830499341592_2857672162729

PROFFS PÅ NATURLIGA KÖLDMEDIER

Även Styr & Fastighetsautomation

Sedan 2018 har vi en avdelning specialiserad på Styr & Fastighetsautomation ledd av Jesper Lindvall. 

Styr & Fastighetsautomation är bland annat nyckeln till väl fungerande och energieffektiva kyl-, värme- och ventilationssystem.

Med väl uppbyggd fastighetsautomation öppnas också möjligheterna till en mängd funktioner och tjänster som annars inte finns såsom distansuppkoppling med möjlighet till åtgärd samt drift- och larmövervakning.

Loggning av prestanda samt energiförbrukning
Integration med andra fastighetssystem såsom lås & larm.

med mera.

 För mer info, besök hagmansstyr.se 

Försäljning, Projektering & Installation

av produkter & tjänster inom

Värmesystem

Energioptimering

Kylsystem

Styrsystem

Fastighetsautomation

Solenergisystem

Hagmas Solenergi-4f.png

Referensprojekt Energioptimering 

Tjänsteområden
Kontakt

Hagmans Kyl och Energiteknik AB

Exportgatan 17 H

422 46 Hisings backa

031 - 21 45 00

E-post