top of page
Ett elskåp

 
Energioptimering &
energieffektivisering

 

fastighet  |  industri  |  bostadsrättsföreningar

Vem vill inte förbättra energi prestandan i sin fastighet?

 

Energioptimering eller energieffektivisering innebär

sänkt energiförbrukning och förbättrad driftekonomi.

De flesta fastigheter förbrukar idag mycket mer energi än vad de behöver göra och en insats på detta område återbetalar sig ofta mycket snabbt både sett till ekonomi och hållbarhet.

Vi kartlägger vart energin tar vägen, hur den kan tas till vara på bästa sätt och med det förbättra energiprestandan.

I första hand tittar vi på hur fastighetens Värme-, Kyla- och Ventilationssystem (HVAC) arbetar, fungerar och är dimensionerade, dels individuellt men också hur de arbetar tillsammans. Vi identifierar kritiska punkter i systemet och föreslår konkreta förslag på förbättringar.

Efter genomgång sätter vi oss ner tillsammans med er, gärna över en kaffe, och går igenom vad vi kommit fram till. Baserat på förutsättningarna i er fastighet, för er verksamhet och era befintliga system så tar vi fram åtgärdsförslag där vi även väger in eventuella övriga faktorer såsom miljömål och såklart budget.

ENERGIOPTIMERING INNEBÄR

Minskad energiförbrukning

Förbättrad driftekonomi

Förlängd livslängd på befintlig eller ny anläggning

Förbättrad komfort med nöjdare hyresgäster

Förhöjt fastighetsvärde

Förbättrad prestanda

Minskad miljöbelastning

Hagmans Logga

ENERGIOPTIMERING

På Hagmans älskar vi Energioptimering, inte bara för att vi gör miljön en tjänst, eller minskar våra kunders driftkostnader utan även av den enkla anledningen att vi här verkligen får visa bredden av vad vi kan. Här kommer alla våra samlade erfarenheter från kyla, värme och ventilation till sin rätt, på en gång, och klassisk kunskap vägs och varvas med den absolut senaste tekniken. Vi tar kort sagt fram den bästa lösningen för dig, både funktions och kostnadsmässigt.

För optimal prestanda kräver energioptimering även mer eller mindre styrning och programmering.

När det kommer till avancerad fastighetsautomation så finns även denna kompetens inom nära räckhåll genom vårt systerbolag Hagmans Styr & Fastighetsautomation som vi ofta jobbar parallellt med vid energioptimeringsuppdrag.

Har du frågor och tankar kring energioptimering och vad vi kan göra ihop?

 Hör av dig till oss så återkommer vi!

44296938_10155830499341592_2857672162729

PROFFS PÅ NATURLIGA KÖLDMEDIER

Även Styr & Fastighetsautomation

Hagmans Styr logga

Med väl uppbyggd fastighetsautomation öppnas också möjligheterna till en mängd funktioner och tjänster som annars inte finns såsom distansuppkoppling med möjlighet till åtgärd samt drift- och larmövervakning.

Loggning av prestanda samt energiförbrukning
Integration med andra fastighetssystem såsom lås & larm.

 För mer info, besök hagmansstyr.se 

Hagmans Logga

Försäljning, Projektering & Installation

av produkter & tjänster inom

Värmesystem

Energioptimering

Kylsystem

Styrsystem

Fastighetsautomation

Solenergisystem

Hagmans Kyl logga
Hagmans solenergi logga
Hagmans Styr logga
bottom of page